Studia doktoranckie Studia doktoranckie


Studia Doktoranckie przy Wydziale ETI Celem studiów jest pogłębienie wiedzy specjalistycznej uczestnika studiów z zakresu Automatyki i robotyki, Biocybernetyki i inżynierii biomedycznej,...

oferta dyscypliny oferta dyscypliny


STUDIA DOKTORANCKIE przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 ogłasza zapisy na studia III stopnia w trybie...

wyniki rekrutacji (góra) wyniki rekrutacji (góra)


Wyniki rozmów z kandydatami na Studia Doktoranckie: Wyniki pozytywne z I rekrutacji Wyniki pozytywne z II rekrutacji LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEM. 2017/2018  

dokumenty rekrutacyjne dokumenty rekrutacyjne


ZAINTERESOWANI PROSZENI SĄ O ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: podpisany wydruk deklaracji uczestnictwa w e-rekutacji wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata (POBIERZ) pisemna...

zasady przyjęć zasady przyjęć


ZASADY PRZYJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2017/18 ( POBIERZ ) Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą:   kierownik studium doktoranckiego,  ...

Dzień Absolwenta WETI Dzień Absolwenta WETI

Dzień Absolwenta WETI

W tym roku obchodzimy jubileusz 65-lecia powołania Wydziału Łączności,...

Akademia III wieku Akademia III wieku


12 maja 2017 Dziekan powołał na Wydziale ETI PG Akademię Trzeciego Wieku (ATW). Pełnomocnikiem Dziekana ds. ATW został dr inż. Tomasz Kocejko Pierwsze międzypokoleniowe działania edukacyjne w...

Informacje Informacje


  Wniosek   o wszczęcie postępowania habilitacyjnego składa się do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Akty prawne Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach...

Międzynarodowa Szkoła Letnia Międzynarodowa Szkoła Letnia

Międzynarodowa Szkoła Letnia

W  dniach 5-12.09.2017 Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów na...

Seminarium Wydzialowe Seminarium Wydzialowe


8 czerwca 2017 godz. 13.30 sala 140 NE Prezentacja dorobku  dr. inż. Andrzeja Brodzika  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych Tytuł seminarium: Dwa...

Seminaria - 2016 rok Seminaria - 2016 rok


6 grudnia 2016 godz. 13.15 sala 140 NE Prezentacja dorobku  dr. inż. Zbigniewa Kokosińskiego - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych Tytuł seminarium: ...

Katedry Katedry


Katedry Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych Katedra Inżynierii Biomedycznej Katedra...

The European Innovation Academy The European Innovation Academy

The European Innovation Academy

The European Innovation Academy program has been co-developed with...

Rozprawy doktorskie przyjęte i dopuszczone do obrony Rozprawy doktorskie przyjęte i dopuszczone do obrony


Rozprawy doktorskie przyjęte i dopuszczone do publicznej obrony na podstawie przepisów obowiązujacych od. 1.10.2011 Imię i nazwisko streszczenia recenzje Mariusz Dzwonkowski ...