Wszczęte postępowania Wszczęte postępowania


  2017 dr inż. Marek Blok wniosek autoreferat skład komisji habilitacyjnej harmonogram przebiegu postępowania uchwała Rady Wydziału ETI PG dr inż. Andrzej Brodzik ...

Współpraca z Politechniką Gdańską Współpraca z Politechniką Gdańską

Współpraca z Politechniką Gdańską

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG dr Piotr Patla...

Organizacje współpracujące Organizacje współpracujące


Organizacje działające i współpracujące     IEEE Computer Society Gdansk University of Technology (GUT) Chapter   Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i...

informacje o wydziale informacje o wydziale


  Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej to jeden z największych z wydziałów Politechniki. Składa się z 16 katedr zatrudniających blisko 200 pracowników...

Rozliczenie semestru zimowego Rozliczenie semestru zimowego


Na Wydziale ETI, decyzją Kierownika Studiów Doktoranckich od roku akademickim 2016/2017 obowiązują indeksy elektroniczne Doktoranci  proszeni są o złożenie w Sekretariacie Studiów...

Władze Władze


  Dziekan   prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG Pokój:   133 EA E-mail: Jerzy.Wtorek@eti.pg.edu.pl Telefon: +48 58 347...

faculty council faculty council


Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Kadencja 2016-2020 Kolegium Dziekańskie Dziekan  prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG ...