Jaskółki Przedsiębiorczości 2017

 • Rusza kolejna edycja konkursu – Jaskółki Przedsiębiorczości.

   

  Studenci oraz doktoranci Politechniki Gdańskiej mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów w grupach (do 3 osób) bądź w pojedynkę.

   

  Zadaniem uczestników jest przedstawienie innowacyjnego i niekonwencjonalnego pomysłu na biznes. Konkurs odbywa się pod patronatem prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika Rektora Politechniki Gdańskiej. Spośród nadesłanych prac do etapu finałowego zostanie wybranych 7-10 najlepszych projektów. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • - innowacyjność
  • - strategia rozwoju i szansa powodzenia przedsięwzięcia
  • - strona ekonomiczna przedsięwzięcia
  • - zaspokojenie potrzeb rynkowych                                             

   

  Zgłoszenia należy przesyłać do 29 maja br.:
  - drogą elektroniczną na adres: jaskolki@pg.gda.pl  (max.  rozmiar pliku: 5 MB),
  - dostarczyć osobiście na nośniku elektronicznym do sekretariatu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, Al. Zwycięstwa 27, pok. nr 20, I piętro.

   

  Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: 

  • imię, nazwisko, wydział, adres e-mail, telefon zgłaszającego, 
  • streszczenie pomysłu biznesowego (do 100 słów), 
  • prezentację swojego pomysłu biznesowego w jednej z dwóch form: krótkiej (do 10 slajdów) prezentacji w formacie .ppt lub .pptx lub filmu o długości do 120 sekund.

   

  Autorzy prac zakwalifikowani do drugiego etapu będą mieli okazję przedstawienia swojego pomysłu biznesowego w formie prezentacji w czasie finałowej gali. Prezentacje oceniane są przez Kapitułę Finałową Konkursu złożoną z pomorskich przedsiębiorców.

  Zwycięscy w konkursie otrzymają nagrody:

  • I miejsce: 5 000 zł 
  • II miejsce: 3 000 zł 
  • III miejsce: 2 000 zł

   

  Najciekawszy projekt otrzyma szansę uczestnictwa w warsztacie obejmującym: ocenę projektu z punktu widzenia możliwości pozyskania finansowania, sposób analizy projektów przez fundusze kapitałowe oraz wsparcie w zakresie kontaktów mogących wesprzeć dalszy rozwój projektu.

  Partnerami konkursu są: Akcelerator Start-upów Alfabeat, Excento Sp. z o.o., Politechniczny Klub Biznesu PKB+, Akademicki Inkubator Gospodarczy PG, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej oraz organizacja studencka SimLE.

   

  Więcej informacji na temat konkursu: http://ctwt.pg.edu.pl/jaskolki