Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki...

2017 rok 2017 rok


Lp. Imie i nazwisko Data obrony i data nadania stopnia dyscyplina Promotor 1. Alan Turower 16.01.2017 - 17.01.2017 informatyka prof. dr hab. inż. Janusz Górski,...

DATA ENG. DATA ENG.


DATA ENGINEERING  -  A new field of study at Gdańsk University of Technology Candidates from foreign countries are strongly encouraged to enroll in the new field of engineer study at GUT: Data...

Rozprawy doktorskie przyjęte i dopuszczone do obrony Rozprawy doktorskie przyjęte i dopuszczone do obrony


Rozprawy doktorskie przyjęte i dopuszczone do publicznej obrony na podstawie przepisów obowiązujacych od. 1.10.2011 Imię i nazwisko streszczenia recenzje Michał Pańczyk ...

Okresowa ocena pracowników Okresowa ocena pracowników


  Okresowa ocena Nauczycieli Akademickich i Okresowa ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Okresowe oceny pracowników przeprowadzane są zgodnie z Uchwałą Senatu PG nr...

Nagroda Siemensa dla studentów WETI Nagroda Siemensa dla studentów WETI

Nagroda Siemensa dla studentów WETI

Zespół w składzie: inż. Karolina Drobotowicz i inż. Wiktor Szulfer z...

faculty council faculty council


Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Kadencja 2016-2020 Kolegium Dziekańskie Dziekan  prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG ...

Wszczęte postępowania Wszczęte postępowania


  2017 dr inż. Marek Blok wniosek autoreferat skład komisji habilitacyjnej harmonogram przebiegu postępowania uchwała Rady Wydziału ETI PG dr inż. Andrzej Brodzik ...

Lista opiekunów Lista opiekunów


  LISTA OPIEKUNÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE w roku akad. 2017/2018         Lp. Tytuł, stopień Imię nazwisko pracownika ...