Rekrutacja na studia doktoranckie została przedłużona do 30.09.2016. Wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie SD do 3.10.2016

Studia Doktoranckie przy Wydziale ETI

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy specjalistycznej uczestnika studiów z zakresu Automatyki i robotyki, Biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,przeprowadzenie badań naukowych, przygotowanie rozprawy doktorskiej oraz jej obrona i uzyskanie na tej podstawie stopnia doktora nauk technicznych.

Program studium obejmuje dwa etapy:
I etap:

  • przedmioty obowiązkowe i zajęcia seminaryjne,
  • przedmioty uzupełniające związane z projektowaniem układów, analizą sygnałów, teorią pola i in.,
  • przedmioty kierunkowe wybrane z zakresu stanowiącego podstawę dyscyplin:  Automatyka i robotyka, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja, ukazujące aktualny stan wiedzy w wymienionych dyscyplinach,
  • przedmioty specjalistyczne, związane z tematyką rozprawy doktorskiej, o wyborze których decyduje opiekun naukowy.

II etap:
samodzielna praca badawcza; udział w seminariach;
 

Tryb studiów     stacjonarne  Studia Doktoranckie
Status Wznawiane systematycznie (co roku)
Sposób rekrutacji Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim
Ile trwają? 8 semestrów
Liczba godzin min. 345
Sposób realizacji zajęcia poniedziałek - piątek (etap I)
Miejsce realizacji Wydział ETI PG
  Rozpoczęcie zajęć nastąpi w październiku 2016 r.
oferta
zasady
dokumenty
wyniki

STUDIA DOKTORANCKIE przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 ogłasza zapisy na studia III stopnia w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2015/2016 w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach:

  • Automatyka i robotyka,
  • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
  • Elektronika,
  • Informatyka,
  • Telekomunikacja.

Po wcześniejszej rekrutacji elektronicznej na stronie www.rekrutacja.pg.gda.pl w dniach 18.07. - 12.09.2016 oraz drugiego terminu rekrutacji 13.09 - 30.09.2016  wymagane dokumenty należy złożyć najpóźniej :
I rekrutacja - do dnia 12.09.2016 r.
II rekrutacja - do dnia 3.10.2016
w Sekretariacie Studiów Doktoranckich (pok. 145 NE) w godzinach przyjęć, lub wysłać pocztą na adres Studiów Doktoranckich przy Wydziale ETI 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się  w dniu 13 września 2016 w godzinach 10:30 - 15:00 według zapisanego porządku.
godz. Nazwisko Imię Nazwa preferencji
10:30 Dec Bartłomiej WETI Elektronika
10:40 Chełstowski Marcin WETI Telekomunikacja
10:50 Cygert Sebastian WETI Informatyka
11:00 Dorochowicz Aleksandra WETI Telekomunikacja
11:10 Jakubek Tomasz WETI Informatyka
11:20 Mrotek Marcin WETI Elektronika
11:30 Bartoszek Justyna WETI Elektronika
11:40 Grochowski Jakub WETI Informatyka
11:50 Ostrowski Robert WETI Informatyka
12:00 Pastuszak Krzysztof WETI Informatyka
12:10 Pikies Tytus WETI Informatyka
12:20 Mroziński Aleksander WETI Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
12:30 Gburek Szymon WETI Informatyka

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.