Do kariery, gotowi, START!

  • Projekt  „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”

    Rekrutacja do projektu ruszyła we wrześniu 2016 roku.

    Projekt jest skierowany do studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia.

    O projekcie...