Organizacja praktyk zawodowych na Wydziale ETI PG zawarta jest w Regulaminie praktyki zawodowej uchwalanym każdego roku przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz w wymienionych niżej towarzyszących mu dokumentach.

Sposób organizacji obowiązkowych - dla studentów stopnia I - praktyk zawodowych oraz fakultatywnych  - dla studentów stopnia II - staży przemysłowych MSP i DSBP zawarty jest w procedurze Praktyki studenckie, której przedmiotem jest opis postępowania studentów przystępujących do ich odbycia. Informacje o  MSP i DSBP  znajdują się w zakładce  Regulaminy.

Dziekan Wydziału, prof.  dr hab. inż. Jerzy Wtorek , powołał czterech pełnomocników ds. praktyk zawodowych, oddzielnie dla każdego kierunku studiów:

Dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja:

Dr inż. BARTOSZ CZAPLEWSKI                        Konsultacje:  ŚRODY,  godz. 10-11, p. 601

Dla kierunku Automatyka i Robotyka

Dr inż. PIOTR KACZMAREK              Konsultacje:  PONIEDZIAŁKI godz. 15:15-16, p. 544

Dla kierunku Inżynieria Biomedyczna

Dr inż. MATEUSZ MODERHAK            Konsultacje: PONIEDZIAŁKI, godz. 11:00-12:30, p. 101

Dla kierunku Informatyka

Dr inż. MARIUSZ SZWOCH                             Konsultacje: CZWARTKI, godz.  11:15-12, p. 420

W sprawach związanych  z organizacją praktyk  studenci mogą również kontaktować się telefonicznie z dotychczasowym pełnomocnikiem ds. praktyk dr inż. Z. Felendzerem dzwoniąc pod nr 502 878 446.

 

Umowa o organizację praktyk

Umowa trójstronna o praktykę

Wzór podania

Załącznik 1A_AiR

Załącznik 1B_EiT

Załacznik 1C_I

Załącznik 1D_IBM

Karta oceny praktyki zawodowej