Organizacja praktyk zawodowych na Wydziale ETI PG zawarta jest w Regulaminie praktyki zawodowej uchwalanym każdego roku przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz w wymienionych niżej towarzyszących mu dokumentach.

Sposób organizacji obowiązkowych - dla studentów stopnia I - praktyk zawodowych oraz fakultatywnych  - dla studentów stopnia II - staży przemysłowych MSP i DSBP zawarty jest w procedurze Praktyki studenckie, której przedmiotem jest opis postępowania studentów przystępujących do ich odbycia. Informacje o  MSP i DSBP  znajdują się w zakładce  Regulaminy.

 

  

 

 

Regulamin
Umowa o organizację praktyk
Umowa trójstronna o praktykę
Program praktyki AiR
Program praktyki EiT
Program praktyki I
Program praktyki IBM
Karta oceny praktyki
Dodatek
Wzór raportu z praktyki
Podanie o zaliczenie praktyki (załącznik 5)
Lista firm