pokój

telefon

e-mail

kompetencje administracyjne          

Prodziekan ds. kształcenia

doc. dr inż. Paweł Raczyński

151 NE

58 348 62 84

wpr@eti.pg.gda.pl

 

podania dotyczące:

rejestracji, urlopu, rozłożenia na raty, IOS, wznowienia studiów, przedłużenia sesji,przeniesienia z WETI

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. nadzw. PG

143 NE

58 348 62 83

 

podania dotyczące

Indywidualnego Planu Studiów, Indywidualnego Programu Studiów+ zał., strumieni i profili, ustalenia różnic programowych

podania dotyczące:  długoterminowego stażu badawczo- przemysłowego, magisterskiego stażu przemysłowego

przeniesienia na WETI     PROCEDURA NR 11

 

Pełnomocnik dziekana ds. studiów niestacjonarnych I stopnia  
dr inż. August Rams

Pełnomocnik dziekana ds. studiów niestacjonarnych II stopnia  

  prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski 

143 NE

 

August.Rams@eti.pg.gda.pl

 

 

 

bowisz@eti.pg.gda.pl

podania studia I stopnia niestacjonarne

 

podania studia II stopnia niestacjonarne

 

 

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich

dr inż. Zbigniew Felendzer

331 SE

58 347 27 78

zfel@ue.eti.pg.gda.pl