Koordynator na Wydziale ETI:
dr inż. Anna Bobkowska
konsultacje w semestrze letnim: środa godz. 13:15-15  w EA 647.

 

Osoba kontaktowa w dziekanacie Wydziału ETI:
dr Monika Graczyk-Raczyńska, NE 145

 

Termin zgłoszeń na wyjazd na studia w semestrze zimowym lub na cały rok akademicki: 5 kwietnia 2017

Wcześniejszy termin zgłoszeń ( termin składania podań na uczelni partnerskiej w kwietniu): 15 marca 2017

 

Termin zgłoszeń na wyjazd na studia w semestrze letnim: 8 listopada 2017

Wcześniejszy termin zgłoszeń ( termin składania podań na uczelni partnerskiej w listopadzie): 18 października 2017

 

Zgłoszenia na wyjazd na praktyki: do 25 czerwca 2017
Kwalifikacja w miarę dostępnych środków finansowych.

 

Na początku semestru letniego odbędzie się  spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany. Szczegóły będą ogłoszone niebawem. Proszę zaglądać na tę stronę lub oglądać plakaty.

 

Strony internetowe powiązane z programami wymiany międzynarodowej: