Internship Internship


Tech Graduate Programme 2017 IT at Schroders is not just about technology; it's also about problem solving and providing high-quality solutions to...

Stipend offer EDISOn (RF & microwave passive components) Stipend offer EDISOn (RF & microwave passive components)


EDISOn: Electromagnetic Design of flexIble SensOrs The goal of the project is to engage young PhDs and MSc students in the development of a software...

Stipend offer EDISOn (CAD) Stipend offer EDISOn (CAD)


EDISOn: Electromagnetic Design of flexIble SensOrs The goal of the project is to engage young PhDs and MSc students in the development of a software...

Stipend offer EDISOn (FEM) Stipend offer EDISOn (FEM)


EDISOn: Electromagnetic Design of flexIble SensOrs The goal of the project is to engage young PhDs and MSc students in the development of a software...

Stypendium PO WER Stypendium PO WER


Program skierowany jest do studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia/praktyki w programie Erasmus+ , którzy znajdują się w trudnej sytuacji...

Praktyka Praktyka


Erasmus Student Network Minho (ESN Minho) is a non-profit organization which aims the integration and best possible experience of Erasmus students at their...

Programy stypendialne Polsko-Amerykanskiej Komisji Fulbrighta czekają na kandydatów Programy stypendialne Polsko-Amerykanskiej Komisji Fulbrighta czekają na kandydatów


Self-Placed Graduate Student Award Stypendia przeznaczone są dla absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów...