Stypendium PO WER Stypendium PO WER


Program skierowany jest do studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia/praktyki w programie Erasmus+ , którzy znajdują się w trudnej sytuacji...

Praktyka Praktyka


Erasmus Student Network Minho (ESN Minho) is a non-profit organization which aims the integration and best possible experience of Erasmus students at their...

Programy stypendialne Polsko-Amerykanskiej Komisji Fulbrighta czekają na kandydatów Programy stypendialne Polsko-Amerykanskiej Komisji Fulbrighta czekają na kandydatów


Self-Placed Graduate Student Award Stypendia przeznaczone są dla absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów...