Koło naukowe „Sieci neuronowe”

  • Katedra Architektury Systemów Komputerowych informuje o uruchamianiu nowego koła naukowego.

    Tematem przewodnim koła naukowego będą metody uczenia maszynowego oraz ich praktyczne zastosowania. Omawiane będą aktualne zagadnienia z dziedziny sieci neuronowych, włączając uczenie głębokie (deep learning), sieci konwolucyjne oraz sieci rekurencyjne, a także inne nowoczesne techniki uczenia maszynowego, jak np. uczenie ze wzmocnieniem (reinforcement learning). Zajęcia będą dostosowane zarówno do potrzeb osób oczekujących wprowadzenia do dziedziny jak i osób na poziomie zaawansowanym. Będzie możliwość realizacji wielu projektów z dziedziny analizy obrazu, mowy oraz tekstu z użyciem omawianych technik, również w postaci płatnych projektów we współpracy z firmami.

    Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do współpracy.