Studia stacjonarne

Przedmiot Kierunek Poziom Semestr Strumień Specjalność Osoba odpowiedzialna
Architektury komputerów i systemy operacyjne EiA I 3     dr inż. A. Jędruch
Inżynieria wytwarzania systemów wbudow. EIA+Inf II 2   Sys.Wbud dr inż. J. Kuchta
Wytwarzanie aplikacji internetowych Inf I 1     dr inż. T. Dziubich
Architektura komputerów Inf I 3     dr inż. A. Jędruch
Platformy technologiczne Inf I 4     dr inż. J. Kuchta
Przetwarzanie rozproszone Inf I 4     dr inż. P. Brudło
Sztuczna inteligencja Inf I 4     dr inż. J. Szymański
Administrowanie systemami komputerowymi Inf I 5 Systemy   dr inż. T. Boiński
Architektury usług internetowych Inf I 5 Aplikacje   dr inż. T. Boiński
Biznes elektroniczny Inf I 5 Aplikacje   dr inż. P. Brudło
Oprogramowanie systemowe Inf I 5 Systemy   dr inż. T. Dziubich
Systemy agentowe Inf I 5 Systemy   dr inż. M. Matuszek
Bezpieczeństwo systemów komputerowych Inf I 6 Aplikacje   dr inż. P. Szpryngier
Jakość oprogramowania Inf I 6 Aplikacje   dr inż. J. Kuchta
Narzędzia i aplikacje JEE Inf I 7   ARSI dr hab. inż. P. Czarnul
Projektowanie aplikacji internetowych Inf I 7   ARSI dr inż. J. Kuchta
Seminarium dyplomowe inżynierskie Inf I 7   ARSI dr inż. T. Dziubich
Serwisy internetowe .NET Inf I 7   ARSI dr inż. J. Kuchta
Algorytmy równoległe i rozproszone Inf II 1   ARSI dr hab. inż. P. Czarnul
Automatyzacja procesów biznesowych Inf II 1   ARSI dr inż. P. Brudło
Metodologia open source Inf II 1   ARSI dr inż. T. Boiński
Przetwarzanie równoległe cuda Inf II 1   ARSI dr hab. inż. P. Czarnul
Systemy obliczeniowe wysokiej wydajności Inf II 1     dr hab. inż. P. Czarnul
Aplikacje mobilne Inf II 2   ARSI dr hab. inż. P. Czarnul
Architektury wielordzeniowe Inf II 2   ARSI dr hab. inż. P. Czarnul
Inteligentne wyszukiwanie informacji Inf II 2   ARSI dr inż. J. Szymański
Nowoczesne technologie przemysłowe Inf II 2   ARSI dr inż. T. Dziubich
Przedsięwzięcia elektroniczne Inf II 2   ARSI dr inż. P. Brudło
Metody analizy wielkoskalowych danych Inf II 3   ARSI dr inż. J. Szymański
Seminarium dyplomowe magisterskie Inf II 3   ARSI dr inż. T. Dziubich
Technologie społeczeństwa informacyjnego Inf II 3     dr inż. P. Brudło
Zaawansowane systemy rozproszone Inf II 3   ARSI dr hab. inż. P. Czarnul
Projekt grupowy   II       dr inż. J. Kuchta

 

Studia niestacjonarne

Przedmiot Kierunek Poziom Semestr Strumień Specjalność Osoba odpowiedzialna
Biznes elektroniczny-(msu) MSU         dr inż. P. Brudło
Jakość systemów informatycznych MSU         dr inż. J. Kuchta
Przetwarzanie zespołowe-(msu) MSU         dr inż. T. Boiński
Architektura komputerów-(nst) NST         dr inż. A. Jędruch
Biznes elektroniczny-(nst) NST         dr inż. P. Brudło
Programowanie w internecie NST         dr inż. M. Matuszek