Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej

 

Kierownik
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG
budynek A pok. 706
tel. 48 58 347 25 49
mim@pg.gda.pl

 

Sekretariat
mgr Sylwia Wielechowska
budynek A pok. 712
tel. 48 58 347 19 24
sylwia.wielechowska@eti.pg.gda.pl

 

 

 

Odwiedź nasz profil na Facebooku:

Odwiedź nasz kanał na Youtube:

http://www.youtube.com/user/KatedraIMiA

Aktualności
Komunikaty dla studentów

Nabór Nabór studentów do stypendium w ramach projektu EDISON

Nabór studentów do stypendium w ramach projektu EDISON

Na stronach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz na stronie informacyjnej projektu Edison umieszczone zostały ogłoszenia o możliwości ubiegania się o stypendium (18000 zł na rok) w projekcie Edison. Termin nadsyłania wymaganych dokumentów to 8 kwietnia 2017, natomiast stypendia wypłacane będą przez rok począwszy od 1 czerwca.

Otwarte Otwarte spotkanie Academic Day 02.03.2017 r.

Otwarte spotkanie Academic Day 02.03.2017 r.

CI TASK Politechniki Gdańskiej i DES ART Sp. z o.o. zapraszają na otwarte spotkanie Academic Day: Obliczenia numeryczne w pracach badawczo-naukowych, w ramach którego pracownicy KIMA (CD WiComm) przedstawią prezentację pt.: Bezpieczeństwo komunikacji bezprzewodowej systemów autonomicznych – wykorzystanie symulatorów EM Termin: 02.03.2017 (czwartek), 09:00-12:30 Miejsce: ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (siedziba CI TASK)

Nagrody Nagrody dla projektów grupowych w KIMA


Dwa projekty grupowe, na trzy nagrodzone w konkursie Dziekana WETI na najlepszy projekt grupowy w edycji 2015/2016, były realizowane przez studentów specjalności Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej z katedry KIMiA

Nagroda Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców

Dr inż. Adrian Bekasiewicz został laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych

Testy Testy radaru SAR - projekt grupowy KIMA

Testy radaru SAR - projekt grupowy KIMA

Dnia 24.01.2017 grupa czterech studentów Wydziału ETI, w tym trzech studentów Katedry IMiA (Karol Abratkiewicz, Adam Popik, Jakub Czerniakowski) wykonało testy radaru SAR realizowanego w ramach przedmiotu "Projekt grupowy".

Elektryzujące Elektryzujące wydarzenie, Magnetyzujące wydarzenie

Elektryzujące wydarzenie, Magnetyzujące wydarzenie

Serdecznie zapraszamy na Święto Katedry IMiA, czyli 152. urodziny Równań Maxwella, które odbędzie się 8.12.2016 o godzinie 14:00 w Aud. Kowalskiego w budynku WETI A.

Gościnne Gościnne wykłady dla studentów studiów magisterskich KiMiA


Od 14 do 16 listopada serię gościnnych wykładów dla studentów studiów magisterskich KiMiA wygłosi profesor Maurizio Bozzi z uniwersytetu w Pawii.

Rozpoczęcie Rozpoczęcie współpracy z Airbus w zakresie systemów bezprzewodowych.

Rozpoczęcie współpracy z Airbus w zakresie systemów bezprzewodowych.

W ubiegłym tygodniu trzech pracowników Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez firmę Airbus w Monachium. Celem spotkania było określenie możliwych działań KIMiA w zakresie współpracy z firmą Airbus w perspektywie następnych 5 lat.

WiComm WiComm członkiem międzynarodowego konsorcjum projektu ENABLE-S3

WiComm członkiem międzynarodowego konsorcjum projektu ENABLE-S3

Realizacja pierwszych zadań związanych z opracowaniem systemu dla norweskiej firmy NAVTOR (mwave.eti.pg.gda.pl/index.php?k=1&show=213) zapoczątkowała aktywność CD WiComm w projekcie ENABLE-S3. ENABLE-S3 jest projektem w ramach którego zespół CD WiComm zaangażowany jest w zadania związane z podniesieniem bezpieczeństwa komunikacji w sieciach bezprzewodowych. Projekt ENABLE-S3 jest silnie osadzony w środowisku przemysłowym.

Podpisanie Podpisanie umowy z National Instruments

Podpisanie umowy z National Instruments

Miło nam wszystkich Państwa poinformować, że Katedra Inżynierii Mikrofalowej podpisała umowę o współpracy z firmą National Intruments. Umowa obejmuje zarówno obszar dydaktyki, jak i prac badawczo-rozwojowych. Dzięki podpisaniu Katedra otrzyma oprogramowanie narzędziowe (m.in. stosy najważniejszych standardów/rozwiązań komunikacyjnych: 802.11p, 802.15.4, GPS, UMTS, MIMO, itp.) oraz szereg materiałów szkoleniowych mogących służyć rozwojowi kompetencji w zakresie przetwarzania fal radiowych (np. w układach radarów samochodowych).

WiComm WiComm będzie rozwijał systemy bezprzewodowe dla autonomicznych statków

WiComm będzie rozwijał systemy bezprzewodowe dla autonomicznych statków

Zespół Centrum Doskonałości WiComm rozpoczął współpracę z międzynarodowym konsorcjum projektu ENABLE-S3, które rozwijać będzie m.in. systemy dla autonomicznych statków dla norweskiej firmy NAVTOR

Zwycięski Zwycięski projekt na ogólnopolski konkursie - Hackathon IoT Poland Poznań 2016 – „Rehabiltation with Amy”

Zwycięski projekt na ogólnopolski konkursie - Hackathon IoT Poland Poznań 2016 – „Rehabiltation with Amy”

Pierwsza nagroda na ogólnopolskim konkursie Hackathon IoT Poland Poznań 2016 (22-23 września) za projekt Rehabilitation with Amy, została przyznana zespołowi, którego członkami są trzej studenci Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej.

Nagroda Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla pracownika Katedry

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla pracownika Katedry

Dr inż. Adam Dziekoński został jednym z 25 laureatów Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2015. Nagrodzona rozprawa pt. "Optymalizacja wydajności obliczeniowej metody elementów skończonych w architekturze CUDA" (promotor Prof. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy dr inż. Adam Lamęcki), została obroniona na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej we wrześniu 2015r.

Nauka Nauka w Polsce o projekcie prof. Michała Mrozowskiego

Nauka w Polsce o projekcie prof. Michała Mrozowskiego

Wszechobecne sensory? Naukowcy z KIMA, na czele z prof. Michałem Mrozowski, chcą przygotować program do projektowania m.in. biosensorów i sensorów, a także układów elektronicznych. To elementy, które przydadzą się m.in. w diagnostyce medycznej czy budowaniu inteligentnych miast.

EDISON EDISON w Katedrze

EDISON w Katedrze

Prof. Mrozowski znalazł się w gronie 8 laureatów konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o nazwie TEAM-TECH. Przygotowany przez niego i dr Adama Lamęckiego projekt EDISON przeszedł wieloetapową procedurę selekcji, w której oprócz doskonałości naukowej o oceniano potencjał komercyjny pomysłu.

Kolejny Kolejny doktor w katedrze

Kolejny doktor w katedrze

5 lipca 2016 odbyła się kolejna obrona pracy doktorskiej w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. Wyniki pracy doktorskiej przygotowanej pod opieką prof. Michała Mrozowskiego i dra Krzysztofa Nyki (promotora pomocniczego) przedstawił mgr inż. Grzegorz Fotyga.

Spotkanie Spotkanie ws. dyplomów w firmach

Spotkanie ws. dyplomów w firmach

W najbliższy wtorek (2016-06-07) o godzinie 10:00 w sali 707 odbędzie się spotkanie z firmą Vemco, w trakcie którego przedstawiciele firmy zaprezentują tematy dyplomów dla studentów specjalności IKB, opowiedzą o firmie i odpowiedzą na pytania studentów dotyczące zakresu tematów i warunków stażu. Spotkanie związane jest z unikalnym programem stypendialnym dla studentów IKB uruchomionym przez naszą Katedrę we współpracy z Centrum Doskonałości WiComm. Serdecznie zapraszamy!

W W wolnym czasie

W wolnym czasie

Dwoje pracowników Katedry w miniony weekend wzięło udział w biegu Runmageddon Rekrut. To morderczy wyścig na ekstremalnym torze przeszkód - trasa 6 km i 30+ przeszkód. Start bezpośrednio z morza, a następnie błoto, jeszcze raz woda, bagno, przeszkody linowe, skośne i pionowe ściany, zasieki, okopy, rażenie prądem i inne atrakcje.

Wyjazd Wyjazd studentki na konferencję Wireless Power Transfer

Wyjazd studentki na konferencję Wireless Power Transfer

W dniach 5-6 maja 2016 r. w Aveiro w Portugali odbyła się konferencja poświęconaBezprzewodowemu Transferowi Energii Wireless Power Transfer Confrence. Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet w Aveiro. Głównym przewodniczącym był prof. Nuno Carvalho. Dominika Warmowska studentka ostatniego semestru studiów magisterskich ze specjalności IKB wzięła udział w tym wydarzeniu dzięki dofinansowaniu kierownika katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej prof. Michała Mrozowskiego oraz dziekana wydziału ETI prof. Krzysztofa Goczyły.

Nagrody Nagrody dla doktorantów KIMA

Nagrody dla doktorantów KIMA

W ramach konferencji "21th International Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communications" w Krakowie, dwóch doktorantów KIMA otrzymało nagrody w ramach konkursu dla Młodych Naukowców, pierwszą nagrodę EuMA otrzymał mgr inż. Adrian Bekasiewicz oraz wyróżnienie mgr inż. Grzegorz Fotyga. Gratulujemy!!!

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.