Harmonogram studiów podyplomowych

Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania

Edycja XIX - 2016/2017

 

Tydzień 1: Inżynieria oprogramowania

Tydzień 2: Analiza i modelowanie obiektowe

Tydzień 3: Bazy danych

Tydzień 4: Zarządzanie projektem informatycznym

Tydzień 5: Inżynieria wymagań

Tydzień 6: Projektowanie interfejsu człowiek-komputer

Tydzień 7: Rozwiązania typu business intelligence 

Tydzień 8: Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Tydzień 9: Metryki i zapewnienie jakości,
Wprowadzenie do semantycznego internetu

Tydzień 10: Projektowanie systemów informatycznych

Tydzień 11: Zawansowane zarządzanie projektem informatycznym

Tydzień 12: Testowanie w inżynierii systemów

Tydzień 13: Strategie informatyzacji

Tydzień 14: Społeczne aspekty informatyki,

Biznesowe aspekty informatyki


  Tydzień 1    Tydzień 2   Tydzień 3  Tydzień 4 
  Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela
  22.10.2016 23.10.2016 05.11.2016 06.11.2016 19.11.2016 20.11.2016 03.12.2016 04.12.2016
09:00 W IOP AMO AMO BDN BDN ZPI ZPI
10:00 IOP IOP AMO AMO BDN BDN ZPI ZPI
11:00 IOP IOP AMO AMO BDN BDN ZPI ZPI
12:00 IOP IOP AMO AMO BDN BDN ZPI ZPI
  Przerwa IOP Przerwa AMO Przerwa BDN Przerwa ZPI
13:15 IOP IOP AMO AMO BDN BDN ZPI ZPI
14:15 IOP   AMO   BDN   ZPI  
15:15 IOP   AMO   BDN   ZPI  
16:15 IOP   AMO   BDN   ZPI  
W - Wprowadzenie   IOP - Inżynieria oprogramowania   AMO - Analiza i modelowanie obiektowe
BDN - Bazy danych    ZPI - Zarządzanie projektem informatycznym

  Tydzień 5    Tydzień 6    Tydzień 7  Tydzień 8 
  Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela
  17.12.2016 18.12.2016 14.01.2017 15.01.2017 28.01.2017 29.01.2017 25.02.2017 26.02.2017
09:00 IWM IWM ICK ICK RBI RBI WSO WSO
10:00 IWM IWM ICK ICK RBI RBI WSO WSO
11:00 IWM IWM ICK ICK RBI RBI WSO WSO
12:00 IWM IWM ICK ICK RBI RBI WSO WSO
  Przerwa IWM Przerwa ICK Przerwa RBI Przerwa WSO
13:15 IWM IWM ICK ICK RBI RBI WSO WSO
14:15 IWM   ICK   RBI   WSO  
15:15 IWM   ICK   RBI   WSO  
16:15 IWM   ICK   RBI   WSO  
IWM - Inżynieria wymagań    ICK - Projektowanie interfejsu człowiek - komputer
RBI - Rozwiązania typu business intellignce   WSO - Wprowadzenie do systemów operacyjnych

  Tydzień 9    Tydzień 10    Tydzień 11  Tydzień 12 
  Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela
  11.03.2017 12.03.2017 25.03.2017 26.03.2017 8.04.2017 9.04.2017 22.04.2017 23.04.2017
09:00 MZJ WSI PSI PSI ZZP ZZP TIS TIS
10:00 MZJ WSI PSI PSI ZZP ZZP TIS TIS
11:00 MZJ WSI PSI PSI ZZP ZZP TIS TIS
12:00 MZJ WSI PSI PSI ZZP ZZP TIS TIS
  Przerwa WSI Przerwa PSI Przerwa ZZP Przerwa TIS
13:15 MZJ WSI PSI PSI ZZP ZZP TIS TIS
14:15 MZJ   PSI   ZZP   TIS  
15:15 MZJ   PSI   ZZP   TIS  
16:15 MZJ   PSI   ZZP   TIS  
MZJ - Metryki i zapewnianie jakości   WSI - Wprowadzenie do semantycznego internetu   TIS - Testowanie w inżynierii systemów
ZZP - Zaawansowane zarządzanie projektem informatycznym   PSI - Projektowanie systemów informatycznych   

  Tydzień 13  Tydzień 14 
    Sobota Niedziela Sobota Niedziela
  13.05.2017 14.05.2017 27.05.2017 28.05.2017
09:00 SIN SIN SAI BAI
10:00 SIN SIN SAI BAI
11:00 SINI SIN SAI BAI
12:00 SIN SIN SAI BAI
  Przerwa SIN Przerwa BAI
13:15 SIN SIN SAI BAI
14:15 SIN   SAI  Z
15:15 SIN   SAI  
16:15 SIN   SAI  
SIN - Strategie informatyzacji       SAI - Społeczne aspekty informatyki     BAI - Biznesowe aspekty informatyki     Z - Zakończenie

Stronę uaktualnił kiowebmaster