Konkursy

XIII Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Rada Nagrody ogłasza trzynasty konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich informatyków. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody będzie udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Nagrody: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/ Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (http://www.pti.org.pl/); wiele wpłat pochodzi od osób prywatnych, najczęściej polskich informatyków pracujących za granicą.DZIĘKUJEMY!

 Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 12 tys zł (brutto). Termin nadsyłania zgłoszeń: do 21 kwietnia 2017. O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które dnia 31 grudnia 2016 roku nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i w dniu 31 marca 2017 roku spełniają jeden z następujących warunków:

  1.  są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki,
  2. lub  otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Zgłoszenia do konkursu należy przygotować według formularza zamieszczonego na stronie Nagrody, gdzie podano też listę wymaganych załączników.

Zgłoszenia i wszelką korespondencję dotyczącą Nagrody należy przesyłać pod adres:

Nagroda im. Witolda Lipskiego Fundacja Rozwoju Informatyki,

ul.Banacha 2,

02-097 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres nagroda@mimuw.edu.pl