Konkursy

DODATKOWE (OGÓLNE) INFORMACJE O NAGRODZIE:

1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących  dziedzinach: 

  • nauk humanistycznych i społecznych,
  • nauk biologicznych i rolniczych,
  • nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
  • nauk technicznych,
  • nauk medycznych,

za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

2. Nagroda przyznawana jest doktorantom lub pracownikom instytucji naukowej, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

3. Wnioski o przyznanie Nagrody można składać od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku.

Wnioski należy składać do Oddziału PAN w Gdańsku poprzez Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród przewiduje się w miesiącach maju lub czerwcu 2016 r..

5. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO:  4.000 PLN

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NAGRODY:
w Regulaminie (pobierz) konkursu – patrz na www.gdansk.pan.pl, zakładka: NAGRODA ODDZIAŁU dla młodych naukowców
oraz pod nr tel. 58 712 97 02,
kontakt mailowy: gdansk@pan.pl