Księgi Jakości Kształcenia prowadzone na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz Księgi Jakości Kształcenia prowadzone w centrach dydaktycznych są spójne z treścią Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, a jednocześnie uwzględniają specyfikę, odpowiednio, wydziałów i centrów dydaktycznych PG.

Księga jakości kształcenia stanowi istotny element systemu jakości kształcenia.  Opisuje wewnętrzny system  zapewnienia jakości kształcenia na wydziale ETI. Zawiera szereg ważnych informacji dotyczących procesu kształcenia oraz zasad monitorowania i doskonalenia jego jakości na naszym wydziale. W księdze zawarto również procedury wydziałowe oraz kalendarze działań projakościowych na wydziale ETI.

Publikowana poniżej treść księgi  jest zawsze na  bieżąco aktualizowana, w pkt. 14 znajduje się TABELA ZMIAN,  a w osobnych plikach umieszczono załączniki opisywane w księdze.

Księga Jakości Kształcenia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Z.1 Wykaz uzyskanych akredytacji

Z.2 Wykaz uzyskanych certyfikatów krajowych i międzynarodowych

Z.3 Ogólne informacje o studiach I i II stopnia prowadzonych na Wydziale ETI

Z.4 Ogólne informacje o studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale ETI

Z.5 Ogólne informacje o praktykach studenckich na Wydziale ETI

Z.6 Wykaz aktualnie działających kół naukowych

Z.7 Wykaz infrastruktury dydaktycznej i wykaz laboratoriów udostępnionych przez firmy

Z.8 Wykaz uczelni zagranicznych biorących udział w programach międzynarodowych, kończących się uzyskaniem dyplomu

Z.9 i Z.10 Wydziałowy roczny kalendarz działań projakościowych i Wydziałowy semestralny kalendarz działań projakościowych

Z.11 Wykaz procedur wydziałowych