Okresowa ocena Nauczycieli Akademickich
i Okresowa ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 

Okresowe oceny pracowników przeprowadzane są zgodnie z Uchwałą Senatu PG
nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. oraz stosownymi zarządzeniami Rektora PG.

Regulaminy i dokumenty do pobrania umieszczone są w repozytorium wydziałowym,  w części
Materiały dla pracowników.