6 grudnia

2016

godz. 13.15

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Zbigniewa Kokosińskiego - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Algorytmy generacyjne i rankingowe obiektów kombinatorycznych

22 listopada

2016

godz. 12.15

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Marka Bloka - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Filtry ułamkowoopóźniające – projektowanie metodą okien

28 czerwca

2016

godz. 12.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Jacka Rumińskiego - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Rozwój metod analizy obrazów w diagnostyce medycznej

31 maja

2016

godz. 10.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Mariusza Kaczmarka - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Optymalizacja metod obrazowania w podczerwieni dla potrzeb diagnostyki medycznej

24 maja 2016

godz. 13.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Michała Mellera - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Poprawa dokładności algorytmów estymacji niestacjonarnych sygnałów wąskopasmowych i systemów o współczynnikach zmieniających się w sposób pseudookresowy

1 marca 2016

godz. 12.15

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Sławomira Zielińskiego - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Subiektywna i obiektywna ocena wpływu wybranych procesów technicznych na jakość dźwięku wielokanałowych systemów fonicznych

23 lutego 2016

godz. 12.15

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Jana Daciuka - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Optimization in Automata

Optymalizacja automatów

2 lutego 2016

godz. 12.15

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Roberta Suszyńskiego - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe pracujące w trybie prądowym

12 stycznia 2016

godz. 14.30

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr inż. Małgorzaty Jedrzejewskiej-Szczerskiej - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Wytwarzanie i właściwości niskokoherencyjnych czujników światłowodowych stosowanych w badaniach obiektów biologicznych

12 stycznia 2016

godz. 13.15

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Marka Wójcikowskiego - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Rozwój mikroelektronicznych systemów sensorowych do monitoringu wizyjnego

Archiwum: 2015, 2014