Ogólnopolski Konkurs Projektowy "Wygraj indeks WETI"

 

Komisja konkursowa, zgodnie z harmonogramem Konkursu, w dniu 8 maja 2017 r. dokonała oceny nadesłanych projektów. Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowano 4 projekty. 

Autorzy zgłoszonych projektów zostali poinformowani o wyniku oceny drogą elektroniczną.

 

Celem Konkursu jest popularyzacja zagadnień urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych oraz rozwijanie kreatywności wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także pozyskanie utalentowanych kandydatów na studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - projekt: samodzielne opracowanie projektu urządzenia. Komisja dokonuje kwalifikacji projektów do realizacji w etapie 2.

Etap 2 - prototyp: samodzielne opracowanie prototypu urządzenia. Uczestnicy prezentują przed Komisją zrealizowany prototyp urządzenia.

 

Zadanie konkursowe 2017

Harmonogram

Regulamin

Komisja Konkursowa

Kontakt

Komunikat nr 1 o wynikach I etapu Konkursu