Konferencje krajowe i międzynarodowe:

Rok 2017

wrzesień    
  • 3 - 6.09.2017 - 1st International Conference on Lean and Agile Software Development - konferencja była częścią FedCIS, współorganizowana przez Katedrę Inżynierii Oprogramowania. Celem konferencji było poszerzenie aktualnego stanu wiedzy w obszarze odchudzonego i zwinnego wytwarzania oprogramowania poprzez dostarczenie forum, w ramach którego praktycy i naukowcy wymieniają się doświadczeniami. Strona konferencji: www.
  • 10 - 13.09.2017 - Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów i Systemów, Sandomierz (organizowana jest w sposób rotacyjny przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Zielonogórski i Politechnikę Gdańską). Stanowi forum wymiany informacji i doświadczeń specjalistów, reprezentujących różne środowiska naukowe (automatyków, informatyków, mechaników, elektryków, specjalistów inżynierii biomedycznej) w zakresie diagnostyki. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.
  • 11 - 13.09.2017  VIII Krajowa Konferencja Naukowa - Infobazy, Gdańsk - Sopot  
  • 11 - 12.09.2017, 3rd International KEYSTONE Conference IKC 2017, Gdańsk, WETI, strona internetowa konferencji: www    
  • 28 - 30.09.2017 - spotkanie naukowe projektu TD COST Action TD1309 "LUDI - Play for children with disabilities". Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.        
maj
  • 23 - 26.05.2017 XXXIV Sympozjum Hydroakustyki organizowane przez Odział Gdański Polskiego Towarzystwa Akustycznego wraz z Komitetem Akustyki Polskiej Akademii Nauk, przy wsparciu Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej. Tematyka Sympozjum obejmowała: propagację fal akustycznych w morzu, podwodne szumy emitowane przez statki i platformy, akustykę nieliniową, przetworniki ultradźwiękowe, przetwarzanie sygnałów, hydrolokację i inne zagadnienia związane z akustyką podwodną. Więcej na stronie: www.
marzec
  • 17 - 19.03.2017 Katedra Inżynierii Oprogramowania wspólnie z Kołem Naukowym Zarządzania IT zorganizowały III Konferencję beIT. Tematyką konferencji było zarządzanie projektami i produktami, analiza, zapewnianie jakości oraz przywództwo i kompetencję miękkie w branży IT. Więcej szczegółów znajduje się na stronie: www.

Archiwum:20172016,  2015,  201420132012201120102009200820072006