List Dziekana

Szanowni Państwo!

W roku 2012 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej obchodzi swoje 60-lecie. Wyłonił się z Wydziału Elektrycznego w r. 1952 jako Wydział Łączności, przekształcony następnie w r. 1967 w Wydział Elektroniki. Obecną nazwę nadano mu w r. 1995. W ciągu 60 lat istnienia naszego Wydziału ukończyło go ponad 11 000 absolwentów (inżynierów i magistrów inżynierów); wypromowanych też zostało ponad 500 doktorów i doktorów habilitowanych.

Aktualnie nasz Wydział prowadzi kształcenie ok. 3,5 tys. studentów na 4 kierunkach studiów: informatyce, elektronice i telekomunikacji, automatyce i robotyce oraz inżynierii biomedycznej. Jesteśmy największym wydziałem w Polsce Północnej z obszaru technologii telekomunikacyjnych i informatycznych (ICT), skupiającym blisko 200 pracowników naukowych i dydaktycznych. Od wielu lat zajmujemy wysoką pozycję naukową, udokumentowaną najwyższą kategorią A w rankingu MNiSzW oraz posiadaniem uprawnień akademickich do doktoryzowania w 4 i habilitowania w 3 dyscyplinach naukowych.

Dziekan

Niewątpliwie największym dorobkiem Wydziału są jego absolwenci. Szczególnie cieszy nas wkład, jaki wnoszą w rozwój gospodarki Pomorza. Absolwenci WETI są założycielami wielu firm Trójmiasta z branży ICT lub zajmują w nich odpowiedzialne stanowiska. Wydział aktywnie współpracuje ze środowiskiem przemysłowym Pomorza. Był inicjatorem, a obecnie jest administratorem Pomorskiego Klastra ICT, do którego aktualnie należy ok. 100 podmiotów gospodarczych z terenu Polski Północnej.

Główne obchody rocznicowe będą miały miejsce 25 maja 2012 r. Obchodom towarzyszyć będą liczne imprezy o charakterze naukowym (Konferencja ICT Young, Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Konferencja Wytwarzania Gier Komputerowych i in.), a także imprezy o charakterze infrastrukturalnym, jak otwarcie Audytorium 1 EA, gruntownie zmodernizowanego w ramach ogólnouczelnianego projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej", które 20 kwietnia 2012 r. zapoczątkuje uroczystości rocznicowe.

Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników, absolwentów, partnerów i przyjaciół WETI na uroczystości rocznicowe i imprezy towarzyszące. Dokładny terminarz tych wydarzeń znajdą Państwo na stronach WWW poświęconych 60-leciu WETI. Zachęcam wszystkich do wcześniejszego zgłaszania chęci uczestniczenia w obchodach, co ułatwi nam sprawne przeprowadzenie głównych imprez rocznicowych. Zachęcam też, szczególnie absolwentów Wydziału, do przesyłania ciekawych zdjęć i innych pamiątek z dawnych lat. Zamieścimy je w galerii poświęconej historii Wydziału. A aktualnych studentów Wydziału zachęcam do aktywnego uczestnictwa w imprezach rocznicowych organizowanych przez Wydziałową Radę Studentów.

Do zobaczenia na obchodach 60-lecia WETI!

dr hab. inż. Krzysztof Goczyła,
prof. nadzw. PG
dziekan WETI PG