=============================================================

 

 

             Jubileusz Wydziału ETI                        

 

W 2017 roku wydział obchodzi 65. lecie swego istnienia.
Jednym z wydarzeń obchodów był  Dzień Absolwenta ETI Politechniki Gdańskiej.Była to sobota, 27 maja 2017 roku.
Na zakończenie dnia uczestnicy spędzili wspólne chwile na PIKNIKU ETI we Wróblówce.

Krótki opis dnia podajemy w aktualnościach, a wkrótce opublikujemy serwis zdjęciowy.


Strona Jubileuszu 65 lat WETI


Elektroniczna Księga Absolwentów PG

Dla sprawnego i wygodnego sposobu komunikacji  wydziału ze wszystkimi absolwentami oraz pomiędzy samymi absolwentami uruchomiony został system EKA, który przede wszystkim ma być ułatwieniam w kontaktach wzajemnych dla samych zainteresowanych.
System EKA to system bazy danych administrowany przez służby techniczne wydziału i uczelni, spełniający wymogi bezpieczeństwa zgromadzonych i przechowywanych informacji.

Dzięki systemowi EKA wszyscy absolwenci wydziału ETI mogą porozumiewać się ze sobą i otrzymywać aktualne informacje z życia uczelni, a wydział może łatwo kontaktować się z każdym zarejestrowanym absolwentem. Zarejestrowany użytkownik EKA będzie także otrzymywać zaproszenia i informacje specjalne przeznaczone dla absolwentów ETI.

 

Link do systemu    znajdziesz także poniżej wśród krążących ikon.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i statutem Politechniki Gdańskiej zarejestrowana osoba wyraża zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską swoich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb związanych z Elektroniczną Księgą Absolwentów oraz na przesyłanie drogą elektroniczną informacji z Politechniki Gdańskiej dotyczących ważnych wydarzeń w życiu uczelni i możliwości uczestnictwa w projektach badawczo-rozwojowych i zamierzeniach edukacyjnych Uczelni (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2002 r. nr 144, poz. 1204). Podanie danych i zgoda są dobrowolne, a Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk jest administratorem ww. danych, do których zarejestrowana osoba ma prawo wglądu i prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia poprzez stosowny wniosek skierowany na adres administratora wydziału: eka.weti@pg.edu.pl.

 

Bal Politechniki Gdańskiej w 2018 roku

W sobotę, 27 stycznia 2018 roku, w uczelnianym Gmachu Głównym odbędzie się kolejny, tradycyjny Bal Politechniki Gdańskiej.

O balach:  http://pg.edu.pl/sapg/bal-pg