ANDRZEJ ADLER

Nasze wydziałowe środowisko tworzyło atmosferę, w której kwitły koleżeńskość, współpraca, odpowiedzialność i entuzjazm twórczy. Dyplom oznaczał możliwość kompetentnego udziału w przemianach rzeczywistości, partnerskich relacjach ze światem techniki, na wolnym rynku, na który mieliśmy nadzieję.

Moja droga po studiach

Doświadczenie zdobyte w Telkom-Telmor i Instytucie Łączności oraz etap samodzielnej pracy, z pierwszymi autorskimi rozwiązaniami m. in. ułatwiającymi pomiar i kontrolę ruchu, były podstawą decyzji o powołaniu własnej firmy. W  1991 r. powstaje firma telekomunikacyjna DGT, której pierwszym produktem jest w pełni cyfrowa abonencka centrala telefoniczna, nagrodzona złotym medalem MTP. Od 25 lat firma dostarcza klientom urządzenia i systemy oparte o własne rozwiązania,  m.in.: system łączności do obsługi numeru alarmowego 112, system ochrony granicy morskiej, systemy dyspozytorskie dla energetyki  m.in.  dla  elektrowni  atomowych. Dzięki systemowi dostępu GSM for Fixed przyłączono ponad 150 tys. gospodarstw  domowych  wykluczonych cyfrowo. Powstało Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, mobilne systemy dla dowodzenia jednostek specjalnych, działających w warunkach zagrożeń m.in. stosowane  jako sprzęt operacyjny w misjach  NATO.  Twórcami sukcesów firmy są w większości absolwenci Politechniki Gdańskiej.

Kierunek studiów:

elektronika; specjalność: informatyka, automatyka

Dyplom:

„System kontrolno-pomiarowy na bazie mikroprocesora Intel 4040”
pod kierunkiem doc. dr. inż. Zenona Bogusia, 1979