ANDRZEJ ZASTAWNY (1937-2010)

Droga Andrzeja po studiach

Po ukończeniu studiów w 1960 r. karierę zawodową rozpoczął w Politechnice Gdańskiej w Katedrze Fizyki Technicznej. W latach 1960–1966 był zatrudniony na stanowisku asystenta, a w latach 1966–1967 na stanowisku adiunkta po obronie pracy doktorskiej w AGH.

Następnie wraz z prof. Włodzimierzem Mościckim przeniósł się do Politechniki Śląskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1973 r. na UMCS. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1984 r., a tytuł naukowy profesora zwyczajnego w 1989 r. Pracę naukową łączył z funkcjami kierowniczymi. W latach 1975–1990 kierował Zakładem Ciała Stałego, w latach 1981–1997 oraz 2002–2006 był dyrektorem Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej. Od 1960 r. był członkiem PAN i Komisji Nazewnictwa Fizycznego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Specjalista w dziedzinie fizyki atomowej i jądrowej oraz zjawisk jonizacyjnych w gazach. Dorobek naukowy z dziedziny nauk fizycznych: 46 publikacji, 3 patenty. Wypromował 5 doktorów. Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1980), Krzyżem Kawalerskim OOP (1986), Medalem KEN (2003).

Kierunek studiów:

elektronika; specjalność: fizyka techniczna

Dyplom:

„Możliwości zastosowania niektórych tworzyw sztucznych w konstrukcji liczników G.M. argonowo-alkoholowych i proporcjonalnych w CO2” pod kierunkiem prof. Włodzimierza Mościckiego, 1960