JACEK ŻURADA

Studia na Wydziale Elektroniki pogłębiły moje zamiłowania, dały mi bardzo cenną i obszerną wiedzę oraz przygotowały do kariery naukowej.

Moja droga po studiach

Moją specjalnością są modele uczące się z danych i służące do obróbki sygnałów i obrazów. Opublikowałem ponad 400 artykułów naukowych i kilka książek w dziedzinie sieci neuronowych, inteligencji obliczeniowej, wydobywania wiedzy z danych; wygłosiłem ponad 150 referatów na konferencjach naukowych i uczelniach w 55 krajach, a mój dorobek naukowy był cytowany ponad 10,5 tys. razy. Jestem związany z największą organizacją zawodową na świecie – IEEE. Byłem redaktorem naczelnym IEEE Transactions on Neural Networks, prezydentem Computational Intelligence Society oraz szefem Komitetu Periodyków IEEE. W latach 2013-2015 byłem wiceprezydentem IEEE.

Jestem laureatem szeregu nagród za prace badawcze, profesorem tytularnym, Life Fellow IEEE, członkiem PAN oraz doktorem honoris causa pięciu uniwersytetów.

Kierunek studiów:

elektronika; specjalność: automatyka

Dyplom:

„Porównanie zbieżności metod rekurencyjnych i iteracyjnych identyfikacji obiektów dynamicznych”,
katedra prof. Jerzego Seidlera, 1968