JANUSZ ZARĘBSKI

Ukończenie Wydziału ETI to spełnienie marzeń moich Rodziców, a dla mnie doskonałe przygotowanie do pracy naukowej, a w końcu możliwość objęcia funkcji Rektora Akademii Morskiej w Gdyni, a od 1 września 2018 roku Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Moja droga po studiach

W 1978 roku podjąłem pracę w Instytucie Radiokomunikacji Morskiej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na stanowisku asystenta. W latach 1997-2005 byłem kierownikiem Katedry Radioelektroniki Morskiej, a od 2005 roku jestem kierownikiem Katedry Elektroniki Morskiej. W latach 2012-2016 pełniłem funkcję Dziekana Wydziału Elektrycznego, a od 2016 roku jestem Rektorem Akademii Morskiej w Gdyni. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskałem w 1987 roku, a w 1997 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2008 roku uzyskałem tytuł profesora nauk technicznych. Moje zainteresowania naukowe dotyczą modelowania, analizy i pomiarów właściwości przyrządów półprzewodnikowych i układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk termicznych. Jestem autorem lub  współautorem ponad 500 publikacji. Wypromowałem 4 doktorów, a obecnie opiekuję się 3 słuchaczami studiów doktoranckich. Kierowałem realizacją projektów badawczych KBN, MNiSW i NCN. Zostałem odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Zasłużony Pracownik Morza. Jestem członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz IEEE.

Kierunek studiów:

Elektronika, specjalność: aparatura elektroniczna

Dyplom:

„Modelowanie tranzystorów bipolarnych do analizy zniekształceń nieliniowych” w roku 1978
pod kierunkiem Włodzimierza Janke