Ukończenie Wydziału Elektroniki pozwoliło mi znaleźć właściwe miejsce w dynamicznie zmieniającym się nowoczesnym "świecie technicznym", z widzeniem szerokiego horyzontu humanizmu ludzkiego.

JERZY ŻENKIEWICZ

   

Moja droga po studiach

Elektronik, informatyk, pionier polskiego Internetu, publicysta.

W latach 1972-1977 pracowałem w „Geofizyce” Toruń, uczestnicząc w badaniach sejsmicznych na Bałtyku, Morzu Północnym i Spitsbergenie. Od 1977 r. do dzisiaj pracuję na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Byłem organizatorem ogólnouczelnianych jednostek komputerowo-informatycznych w UMK i ich dyrektorem, bądź zastępcą dyrektora.

Byłem współorganizatorem budowy polskiego Internetu i organizatorem pierwszych wdrożeń infrastruktury sieciowej Internetu w Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie i Włocławku. Jestem autorem koncepcji światłowodowej sieci komputerowej TORMAN w Toruniu i współautorem rozwoju ogólnopolskiej infrastruktury sieci PIONIER.

W latach 2001-2002 reprezentowałem Polskę w komitecie ISTC Komisji Europejskiej w Brukseli.

Jestem autorem ponad stu publikacji z dziedziny telekomunikacji, systemów komputerowych i infrastruktury sieciowej.

Zajmuję się badaniem historii Kresów Północno-Wschodnich, głównie Litwy Kowieńskiej. Z tego zakresu opublikowałem kilkadziesiąt publikacji, w tym pięć książek.

Zostałem odznaczony m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Kierunek studiów:

elektronika; specjalność: Miernictwo elektroniczne

Dyplom:

„Układy logiczne RTL, DTL”
pod kierunkiem dr. inż. Wiesława Sieńki, nr dyplomu 2/I/Et, 1972 r.