KRZYSZTOF WAWRYN

Ukończenie Wydziału Elektroniki otworzyło przede mną szanse rozwoju zawodowego i spełniania własnych marzeń.

Moja droga po studiach

Karierę zawodową rozpocząłem w 1976 r. w Zakładach Techniki Medycznej w Koszalinie od konstruowania aparatury medycznej. W 1980 r. podjąłem pracę w Politechnice Koszalińskiej. Uzyskałem stopnie doktora (1985) i doktora habilitowanego nauk technicznych (1992) na Wydziale Elektroniki PG i tytułu profesora w 1998 r.

W latach 1988-1992 przebywałem na stażach naukowych w Holandii, Wielkiej Brytanii i Austrii. W Politechnice Koszalińskiej przeszedłem wszystkie szczeble kariery naukowej, poczynając od starszego asystenta do rektora uczelni w kadencji 1999-2005. Wraz z prof. Andrzejem Guzińskim i dr. hab. Henrykiem Budziszem współtworzyliśmy Wydział Elektroniki i Informatyki PK. Za najważniejsze osiągnięcie uważam uzyskanie profesury. Do ważnych dokonań zaliczam także kierowanie wraz z prof. Amitrą Makurem z Nanyang University of Technology w Singapurze projektem międzynarodowym dotyczącym nowych metod przetwarzania obrazu w medycynie i telekomunikacji.

Kierunek studiów:

elektronika; specjalność: mikroelektronika

Dyplom:

„Analiza i klasyfikacja generatorów sterowanych napięciem VCO”
pod kierunkiem dr. inż. Janusza Roszkiewicza, 1976