MARIAN HERMAN (1936–2015)

Droga Mariana po studiach

Po ukończeniu Politechniki Gdańskiej w 1960 r. pracował w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej. Przez 30 lat związany był z Instytutem Fizyki PAN: zastępca dyrektora IF PAN, kierownik zespołu naukowego, organizator i dyrektor Oddziału IF PAN w Radomiu oraz dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu.

Był jednym z pionierów epitaksji z wiązek molekularnych (MBE) w Polsce. Zainicjował budowę urządzeń MBE w kraju. Jedno z nich pracuje do tej pory w Instytucie Fizyki PAN. Prowadził gościnne wykłady na uniwersytetach w Finlandii, Szwecji, Austrii, Japonii, Niemczech. Wspólnie z Helmutem Sitterem wydał monografię Molecular Beam Epitaxy (Springer Verlag, 1989 i 1996). Opublikował ponad sto prac naukowych, kilka monografii i podręcznik z fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie.

Był człowiekiem o niespożytej energii, aktywnym na wielu polach, świetnym wy-kładowcą. Pełnił funkcje prezesa Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów (1995–1998) i Polskiego Towarzystwa Próżniowego (1998–2001). Był członkiem Komitetów Redakcyjnych czasopism: Elektronika, Optoelectronics Review, Crystal Research and Technology. W latach 2000–2006 kierował Stacją Naukową PAN w Wiedniu, gdzie promował polską naukę organizując międzynarodowe konferencje z własnej dziedziny oraz z takich dyscyplin, jak ekologia czy biotechnologia.

Kierunek studiów:

łączność, specjalność: fizyka techniczna

Dyplom:

1960