TOMASZ IMIELIŃSKI

Studia na Wydziale Elektroniki ukończone w 1977 r. dały mi głębokie przygotowanie w matematyce stosowanej niezbędne w dalszych badaniach i karierze naukowej.

Moja droga po studiach

Karierę zawodową rozpocząłem w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, gdzie obroniłem doktorat w 1981 r. (promotorem był Witold Lipski, jr). Następnie wyjechałem na McGill University jako visiting professor, a później przeniosłem się na Rutgers University w USA, gdzie obecnie jestem profesorem zwyczajnym. Jestem ekspertem w dziedzinach: baz danych, eksploracji danych, reguł asocjacyjnych i mobile computing. W latach 1998–2010 założyłem lub współzałożyłem kilka firm sprzedanych łącznie za ponad 2 mld dolarów. Pełniłem funkcję Chief Scientist w jednej z nich, Ask.com, która była pierwszą wyszukiwarką internetową na giełdzie (NASDAQ) i konkurowała z Google. Byłem również przewodniczącym, inwestorem i członkiem wielu rad nadzorczych start-upów internetowych.

Jestem autorem wielu wysoko cytowanych prac naukowych z dziedzin data mining, baz danych i mobile computing.  W ostatnim rankingu AMINER sklasyfikowano mnie na trzecim miejscu na świecie, pod względem naukowego impaktu, w dziedzinie baz danych. Jestem autorem wielu patentów w technologii wyszukiwania i eksploracji danych, przetwarzania danych multimedialnych, data mining i mobile computing. W latach 1996–2003 pełniłem funkcję chairmana wydziału informatyki na Rutgers University.

Kierunek studiów:

elektronika; specjalność: informatyka

Dyplom:

„Sieci neuronowo-asocjacyjne”
pod kierunkiem doc. dr. inż. Janusza Nowakowskiego, 1977