ZBIGNIEW CANOWIECKI

Moja droga po studiach

Przedsiębiorca, menedżer, absolwent Wydziału Elektroniki PG, doktorat obronił na Uniwersytecie Gdańskim. W okresie studiów działał w Klubie Studentów Wybrzeża Żak. Prezes DKF im. Zbyszka Cybulskiego oraz Gdańskiego Klubu Dzienni-karzy Studenckich i Międzyuczelnianego Ośrodka Filmu i Fotografii. W latach 1975–1977 dyrektor biura Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, w latach 1977–1982 dyrektor Zakładu Jantar Kombinatu Polsrebro. Od 1982 r. zastępca, a następnie dyrektor i prezes giełdowej spółki Centrostal, twórca grupy kapitałowej, którą kierował do 2007 r.

Społecznie pełnił wiele funkcji, m.in. prezesa Gdańskiej Izby Gospodarczej, prezy-denta Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przewodniczącego Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, rektora Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, przewodniczącego Rady Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych.

Obecnie m.in. prezydent Pracodawców Pomorza, przewodniczący Rady Fundacji Theatrum Gedanense, przewodniczący Rady Fundacji Terytoria Książki, przewodniczący Konwentu Politechniki Gdańskiej. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Księcia Mściwoja II za wybitne zasługi dla Miasta Gdańska.

Kierunek studiów:

elektronika; specjalność: telekomunikacja

Dyplom:

„Technika mikrofalowa”
pod kierunkiem dr. inż. Jana Komisarczuka, 1975