ZBIGNIEW TOMASZEWSKI

Studia na Wydziale Elektroniki otworzyły możliwości pracy w wielu dziedzinach, od nauki przez przemysł, zarządzanie badaniami naukowymi, do stymulowania innowacyjnością i kierowania polityką dystrybucji materiałów rozszczepialnych i radioizotopów.

Moja droga po studiach

Po studiach podjąłem pracę na Politechnice Gdańskiej u prof. Michała Białko. W latach 1974–1976 odbyłem staż naukowy na University of Maryland, USA jako stypendysta programu Fulbrighta. Doktorat nt. właściwości filtrów z symulatorami indukcyjności, pod kierunkiem prof. M. Białko, obroniłem w 1979 r. W latach 1981–1984 byłem stypendystą na Universität Karlsruhe (KTI), gdzie zajmowałem się badaniami filtrów aktywnych i cyfrowych, linearyzacją, sprzężeniami termoelektrycznymi. W latach 1984–1989 pracowałem w Telefunken Electronic, Heilbronn.

Od 1989 r. pracowałem w Komisji Europejskiej w Brukseli jako koordynator badań w Programach Ramowych. Od 2000 r. prowadziłem negocjacje z państwami członkowskimi dot. implementacji polityki innowacyjnej w całej Europie. W latach 2003–2013 pracowałem w Euratom Supply Agency w Luksemburgu, będąc odpowiedzialny za politykę zaopatrzenia w uran i jego wzbogacanie oraz legalizację obrotu paliwem jądrowym oraz radioizotopami w Europie i na świecie.

Kierunek studiów:

elektronika; specjalność: aparatura elektroniczna

Dyplom:

„Badanie właściwości żyratora tranzystorowego”
pod kierunkiem prof. Michała Białko, 1971