STUDENCI:

Studenci 1 semestru II stopnia, którzy zaczynają naukę na WETI 21.02.2019 otrzymają konta w Microsoft Imagine  automatycznie do dnia 28.02.2019 pod warunkami:

- posiadania statusu „Aktywny” w bazie Dziekanatu

- posiadania aktywnego konta mailowego na serwerze student.pg.edu.pl i wpisania go do mojaPG.     

 

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI WETI

Aby przystąpić do programu, należy wysłać maila na adres imagine@eti.pg.edu.pl z informacją o chęci uczestniczenia w programie Microsoft Imagine podając:

-  imię i nazwisko,

-  miejsce pracy - stanowisko,

-  adres mailowy.

 

Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków licencji.

Zgłoszenie należy wysłać z konta w domenie eti.pg.edu.pl lub pg.edu.pl

Zgłoszenia wysłane z innego konta lub bez kompletu danych zostaną odrzucone bez odpowiedzi.

Osoby zarejestrowane w systemie otrzymają maila z instrukcjami.
Na rejestrację czeka się do 72 godzin (+ niedziele i święta polskie i w USA).

Gdyby po tym czasie nie przyszło potwierdzenie rejestracji, proszę jeszcze raz wysłać zgłoszenie
(sprawdziwszy uprzednio, czy jest ono poprawne) dodając w temacie słowo „powtórka”.