Zakres działania stanowiska Współpracy z Otoczeniem obejmuje:

  • udzielanie konsultacji dotyczących zasad współfinansowania projektów, kryteriów oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących procedur aplikacyjnych
  • doradztwo w zakresie opracowania wniosków aplikacyjnych i realizacji projektów prowadzonych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
  • pomoc w kompletowaniu załączników i innych materiałów o charakterze ogólnym
  • zbieranie i udostępnianie pracownikom Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej bieżących informacji dotyczących uczestnictwa w projektach w ramach procedur aplikacyjnych
  • współpracę z Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucjami Wdrażającymi właściwymi dla realizowanych projektów
  • bieżące monitorowanie przygotowania i realizacji projektów prowadzonych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
  • obsługa obiegu dokumentów dotyczących umów z firmami
  • obsługa dokumentów dotyczących realizacji projektów grupowych i staży studenckich w firmach otoczenia przemysłowego
  • współpraca z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie spraw dotyczących transferu technologii

 

DOKUMENTY OBSŁUGIWANE PRZEZ BWO

 

 

kontakt: bwo@eti.pg.edu.pl