Poczta elektroniczna

Każdy z pracowników i studentów Politechniki posiada konto e-mail na centralnym serwerze pocztowym PG. Oprócz tego, każdy pracownik Wydziału może posiadać konto e-mail na wydziałowym serwerze pocztowym Eclipse.

Sieci WiFi

Na Wydziale, podobnie jak na całej Politechnice Gdańskiej, funkcjonuje sieć WiFi eduroam. Dostęp do niej mają wszyscy pracownicy i studenci Politechniki, a także goście z innych instucji naukowo-edukacyjnych Europy i świata, w których funkcjonuje sieć eduroam.
Tylko pracownicy i studenci Wydziału mają dostęp do sieci WiFi WETI_PG, umożliwiającej korzystanie z serwerów i usług dostępnych tylko na Wydziale, np. ze względów licencyjnych.
Szczegółowy opis dostępu do sieci WiFi znajduje się tutaj. Opis ten dostępny jest także z terenu Wydziału za pośrednictwem sieci WiFi starter.

VPN do sieci wydziałowej

Wszyscy pracownicy i studenci Wydziału mogą korzystać z wydziałowej usługi VPN, umożliwiającej dostęp z domu do serwerów i usług dostępnych na Wydziale. Szczegółowy opis usługi znajduje się tutaj.

Wirtualne Laboratorium Matlabowe

Wirtualne Laboratorium Matabowe jest dostępne dla wszystkich studentów Wydziału.

Rejestracja komputerów i urządzeń sieciowych

Zgodnie z Regulaminem USK PG podłączenie nowego urządzenia do sieci komputerowej Wydziału wymaga zgody jej Administratorów. W tym celu neleży wypełnić wniosek o podłączenie komputera lub urządzenia sieciowego.

System SETI

Wspomaga załatwianie spraw pracowniczych (m.in. składanie wniosków urlopowych).