Dyrektor Administracyjny Wydziału

pracownicy Biura Wydziału

mgr inż. Anna Bujnowska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 129
(58) 347 11 63
mgr inż. Jolanta Czapiewska
Starszy specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 129
(58) 347 17 84
mgr inż. Barbara Lewandowska
Specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 127 - Sekretariat Dyrektora Administracyjnego Wydziału
(58) 348 62 23
mgr Anna Maciejewicz
Główny specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 124
(58) 348 62 88
Dorota Sitarek
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 127 - Sekretariat Dyrektora Administracyjnego Wydziału
(58) 347 22 77
mgr Wioleta Zielińska
Starszy specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 129
(58) 348 62 45