Dyrektor Administracyjny Wydziału

mgr inż. Zenon Filipiak
Główny specjalista - Dyrektor administracyjny wydz
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 125

pracownicy Biura Wydziału

mgr inż. Anna Bujnowska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 131
mgr inż. Jolanta Czapiewska
Starszy specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 129
mgr inż. Barbara Lewandowska
Specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 127 - Sekretariat Dyrektora Administracyjnego Wydziału
mgr Anna Maciejewicz
Główny specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 124
Dorota Sitarek
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 127 - Sekretariat Dyrektora Administracyjnego Wydziału
mgr Wioleta Zielińska
Starszy specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 129

Liczba pozycji: 7

Wyświetlanie 9 rezultatów.
z 1