Kierownik Sekcji Logistyczno-Inwentarzowej

mgr Bogusława Litwińska
Starszy specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 114
(58) 348 61 52

pracownicy sekcji

mgr inż. Dorota Dobrzyńska-Mizgier
Agata Jaworska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 116
(58) 347 27 18
mgr Anna Osimowicz
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 116
(58) 347 25 67
mgr Agnieszka Parzewska
Specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 116
(58) 348 61 53
Wiesław Szczyrski
Referent techniczny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 112
(58) 347 28 68
mgr Olga Warszewska
Specjalista
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 116
(58) 347 18 66