Sekcja Utrzymania Gmachów

Zadaniem Sekcji Utrzymania Gmachów jest:

 • utrzymanie czystości i porządku na terenie wydziału - budynki WETI z bezpośrednim otoczeniem,
 • obsługa szatni,
 • nadzór i opieka nad podstawowym wyposażeniem sal dydaktycznych,
 • nadzorowanie stanu budynków WETI, raportowanie o usterkach i zauważonych nieprawidłowościach,
 • prowadzenie dokumentacji działalności sekcji,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi.

 

Alina Sobaszek
p. EA 14
tel. kom.  668 13 37 06


 

 • zapewnienie właściwej realizacji zadań i funkcjonowania sekcji,
 • ewidencja i planowanie czasu pracy pracowników sekcji,
 • utrzymanie w należytej sprawności wyposażenia budynków i sprzętu sekcji
 • współpraca z innymi jednostkami wydziału,
 • przyjmowanie zgłoszeń  usterek i awarii, zlecanie niezbędnych usług jednostkom centralnym uczelni
 • przyjmowanie uwag i zastrzeżeń dotyczących jakości sprzątania,