12 maja 2017 Dziekan powołał na Wydziale ETI PG Akademię Trzeciego Wieku (ATW). Pełnomocnikiem Dziekana ds. ATW został dr inż. Tomasz Kocejko

Pierwsze międzypokoleniowe działania edukacyjne w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu dla seniorów, emerytowanych pracowników Politechniki Gdańskiej, grupa wolontariuszy rozpoczęła 10 lat temu przy współpracy z Klubem Seniora PG (utw.pg.gda.pl). Skuteczną naukę osób starszych umożliwiała pomoc młodych wolontariuszy, absolwentów,  studentów i doktorantów naszego Wydziału. Obecnie uczestnicy czwartkowych "spotkań z komputerem" chętnie podejmują wspólne działania, projektują i drukują kalendarze, piszą i nagrywają bajki dla dzieci, organizują wycieczki za granicę (Gruzja 2017). Więcej informacji o działaniach ATW WETI PG  na stronie  jatobym.moodle.pl.