Wydział ETI posiada pozytywne oceny jakości kształcenia na kierunkach: automatyka i robotyka (2006 r.), elektronika i telekomunikacja (2007 r.) i informatyka (2009 r.) na poziomie studiów I i II stopnia, wydane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.


W 2012 r. PKA przeprowadziła ocenę instytucjonalną Wydziału i również wydała ocenę pozytywną.

 

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) dnia 24.04.2015 r. udzieliła akredytacji kierunkowi Informatyka prowadzonemu na naszym Wydziale.

Otrzymaliśmy  certyfikaty dla studiów I stopnia i dla studiów II stopnia.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polska Komisja Akredytacyjna dokona w maju 2019 roku ocen programowaych na kierunkach: "automatyka i robotyka" oraz "informatyka" prowadzonych na WETI.

Przedstawiamy przedłożone Polskiej Komisji Akredytacyjnej raporty samooceny dla tych kierunków:

- automatyka i robotyka

- informatyka