Wydział posiada pozytywne oceny jakości kształcenia na kierunkach: automatyka i robotyka (2006 r.), elektronika i telekomunikacja (2007 r.) i informatyka (2009 r.) na poziomie studiów I i II stopnia, wydane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
W 2012 r. PKA przeprowadziła ocenę instytucjonalną Wydziału i również wydała ocenę pozytywną.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) 24.04.2015 r. udzieliła akredytacji kierunkowi Informatyka prowadzonemu na naszym Wydziale.

Otrzymaliśmy certyfikaty dla studiów I stopnia i dla studiów II stopnia.