Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych

Dziekan WETI, prof. Jerzy Wtorek w imieniu Politechniki Gdańskiej podpisał w dniu 20 listopada br. list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz realizacji projektu pn. Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych pomiędzy naszą Uczelnią a Ministerstwem Cyfryzacji.

 

Projekt, którego realizacja rozpocznie się w 2021 roku ma na celu wykształcenie najwyższej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa, a zatem obszarów kluczowych z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki. Jest to kolejny krok w realizacji działań mających na celu wspieranie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych na różnych poziomach kształcenia, a tym samym przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki. Po interwencjach skierowanych do całego systemu szkolnictwa (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) oraz uczniów szkół podstawowych i średnich (obowiązkowa nauka programowania w klasach 1-3, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, w którym WETI bierze udział), niniejszy Projekt jest skierowany do studentów uczelni wyższych.

Kluczowym elementem realizacji Projektu jest uruchomienie studiów II stopnia w zakresach sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i cyberbezpieczeństwo. Dofinansowanie dla uczelni obejmie: prowadzenie studiów II stopnia w ww. obszarach, stypendia zagraniczne dla studentów, współpracę międzynarodową z wiodącymi uczelniami w ww. obszarach, współpracę z przedsiębiorstwami (staże/system dualny), oraz przedsięwzięcia naukowo-wdrożeniowe realizowane przez uczestników studiów we współpracy z przedsiębiorstwami oraz administracją państwową.

Szacowana całkowita wartość projektu to 100 mln. PLN, a dofinansowanie UE wyniesie 84,63 % tej kwoty.

Będziemy kształcić najlepszych specjalistów cyfrowej gospodarki, to tytuł wiadomości na  stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Galeria zdjęć