I Nagroda na KSTiT 2016

Dużym sukcesem pracowników Katedry Teleinformatyki zakończyło się XXXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki organizowane w roku bieżącym w dniach 26-28.09 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Jedną z dwóch równorzędnych  nagród (dyplomów) za najlepszy referat zgłoszony i zaprezentowany podczas Sympozjum otrzymał dr hab. inż. Jerzy Konorski (Dynamika miar zaufania w teleinformatycznym systemie wieloagentowym).

Równie znaczące osiągnięcie odnotował mgr inż. Kanstantsin  MYSLITSKI, doktorant i pracownik Katedry, który otrzymał I Nagrodę w Konkursie dla Młodych Naukowców za referat  „A new quantum-inspired approach to reduce the blocking probability of demands in resource-constrained path computation scenarios”. Nagrody przyznawane w tym Konkursie ufundowała tradycyjnie Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych (działająca przy WEiTI PW).

 

Załączone pliki