Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

26 września br. o godz. 10.15 odbyła się Wydziałowa, uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015.

Po wystąpieniu Dziekana Wydziału ETI, prof. Krzysztofa Goczyły oraz Prorektora ds. współpracy i innowacji, prof. Jacka Mąkini, wręczono nagrody rektora pracownikom Wydziału ETI. Następnie wyróżnieni absolwenci studiów I stopnia otrzymali złote odznaki, przedstawieni zostali najlepsi kandydaci na kierunki: Automatyka i robotyka - Paweł Kuźmicki, Elektronika i telekomunikacja - Tomasz Biłat, Informatyka - Tymoteusz Perłakowski i Inżynieria biomedyczna - Dominik Domaradzki oraz wręczono nagrody Laureatom Igrzysk Akademii ETI.

Po uroczystej immatrykulacji głos zabrała Weronika Ważna, przewodnicząca Wydziałowej Rady Studentów, oraz Krzysztof Jurczyk, prezes firmy Intel Technology Poland. Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny dra hab. inż. Grzegorza Blakiewicza pt.:  „Zasilanie urządzeń mikroelektronicznych - ograniczenia, wyzwania, perspektywy rozwoju.

 

Galeria zdjęć