INŻYNIERIA DANYCH – Nowy kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej

Od roku akademickiego 2017/2018 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki wraz z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii uruchamia nowy międzywydziałowy kierunek studiów pierwszego stopnia inżynieria danych.  Utworzenie tych interdyscyplinarnych studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm na analityków danych - specjalistów z zakresu technologii informacyjnych (IT), obeznanych zarazem z zagadnieniami ekonomii i zarządzania. Studia te stanowią także reakcję naszej uczelni na wyzwania informatyczne i ekonomiczne związane ze zjawiskiem określanym terminem Big Data, czyli nieustannym, lawinowym napływem dużej ilości danych stanowiących potencjalnie cenne źródło wiedzy o procesach zachodzących w naszym otoczeniu gospodarczym, społecznym i technicznym.

Absolwent kierunku inżynieria danych będzie przygotowany do uczestniczenia w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych związanych z projektowaniem i użytkowaniem narzędzi informatycznych usprawniających procesy zbierania i przetwarzania informacji, w szczególności dla potrzeb podejmowania decyzji biznesowych. Będzie dysponować pogłębioną wiedzą z kilku obszarów, a w szczególności z informatyki, ekonomii, zarządzania, a także – w niezbędnym zakresie - matematyki i statystyki. Nabędzie umiejętności analitycznego myślenia ukierunkowanego na wydobywanie i analizowanie informacji i wiedzy. Zostanie przygotowany do pracy w dziale IT firmy, a jego znajomość procesów biznesowych oraz umiejętności komunikacji pozwolą na udział w zadaniach wymagających ścisłej współpracy z kadrą kierowniczą przedsiębiorstw. Będzie potrafił przedstawić wyniki swoich analiz oraz propozycje z nich wynikające kadrze zarządzającej w sposób jasny i zrozumiały za pomocą odpowiednich raportów, dzięki umiejętnościom posługiwania się nowoczesnymi technologiami pozyskiwania, składowania, przetwarzania, udostępniania, eksploracji i wizualizacji danych.

Studia będą prowadzone w języku polskim i angielskim (Inżynieria danych - plan studiów.pdf).

Szczegółowe informacje – w załączonej ulotce  inzynieria_danych.pdf i w serwisie rekrutacyjnym Politechniki Gdańskiej http://pg.edu.pl/rekrutacja.