Konkurs na najlepszą prace dyplomową z zakresu automatyki i robotyki

Politechnika Warszawska oraz Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w konkursie wszystkich absolwentów studiów I i II stopnia.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe studentów I i II stopnia instytucji akademickich, które swoją tematyką nawiązują do obszarów aktywności firmy Siemens AG i obejmują zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki. Termin nadsyłania prac upływa dnia 31 marca 2015 roku.  więcej ...

Załączone pliki