Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (POIIB) przedłuża termin przesyłania prac na konkurs na najlepszą pracę dyplomową inżynierską lub magisterską obronioną w roku kalendarzowym 2014 do dnia 25 maja 2015 r.
więcej ...