Konkurs Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (POIIB) organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską lub magisterską obronioną w roku kalendarzowym 2016. Konkurs organizowany jest już po raz trzeci przy wsparciu Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska jako partnera organizacyjnego – pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015.

Celem konkursu jest promowanie rozwiązań inżynierskich charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności oraz uwzględniających zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych przedstawionych w pracach dyplomowych.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

- konstrukcje budowlane i inżynierskie (w tym obejmującą problematykę wyburzeniową),

- inżynieria transportowa (drogi, koleje i mosty),

- instalacje sanitarne,

- instalacje elektryczne i telekomunikacja.

Powyższe kategorie odpowiadają specjalnościom uprawnień budowlanych nadawanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia oraz kopii pracy w wersji papierowej lub elektronicznej (format pdf) w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska do dnia 14 kwietnia 2017r. Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych pracach oraz ich Autorach będzie rozpowszechniona wśród prawie 8000 członków Izby.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i złożenia wniosku o nagrodę.

Sekretarz Kapituły Konkursu-Koordynator Branżowy

Dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz 

członek Rady POIIB