Konkurs "Zrozumieć potrzeby"

Wydział ETI i CD NIWA zapraszają wszystkich chętnych studentów oraz doktorantów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej do udziału w konkursie na wskazanie i eliminację braków w infrastrukturze informatycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w kontaktach ze studentami i w trakcie przebiegu procesu dydaktycznego.
Konkurs ma na celu budowanie relacji na potrzeby społeczeństwa informacyjnego i polega na dokonaniu analizy trudności i problemów, na jakie napotykają studenci Wydziału, w tym trudności z przepływem informacji i z mechanizmami stosowanymi w trakcie realizacji procesu studiowania, oraz na opracowaniu rozwiązania informatycznego służącego wyeliminowaniu tych trudności.


Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:
* za zajęcie I miejsca nagroda finansowa w wysokości 10 000 złotych (+ podatek),
* za zajęcie II miejsca nagroda finansowa w wysokości 5 000 złotych (+ podatek),
* za zajęcie III miejsca nagroda finansowa w wysokości 2 000 złotych (+ podatek).

W indywidualnych przypadkach możliwe jest częściowe lub całkowite zaliczenie wybranych przedmiotów na warunkach ustalonych z prowadzącymi.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i terminy poszczególnych etapów znajdują się na stronie http://niwa.gda.pl/#/potrzeby.