Nagroda Czerwonej Róży

Obecnie trwa etap uczelniany konkursu – do 7 kwietnia studenci i koła naukowe z Politechniki Gdańskiej mogą zgłaszać swoje kandydatury.

Student, który okaże się najlepszy w konkursie, otrzyma dodatkowo możliwość reprezentowania naszego regionu w ogólnopolskim konkursie na najlepszego studenta RP – Primus Inter Pares.

Wyboru finalistów z grona studentów i kół naukowych z Politechniki Gdańskiej dokona (12 kwietnia) komisja złożona z prodziekanów ds. kształcenia wszystkich wydziałów, pod przewodnictwem prorektora ds. kształcenia i dydaktyki dr. hab. inż. Marka Dzidy, prof. nadzw. PG.

Galę wręczenia nagród zaplanowano na 21 maja. Jak zwykle odbędzie się ona w Dworze Artusa.

***

Uwaga! Składane przez studentów i koła naukowe wnioski powinny być zaakceptowane przez prodziekana ds. kształcenia i dostarczone do prorektoratu ds. kształcenia PG (pok. 266 w Gmachu Głównym PG).

Koordynatorem konkursu na naszej uczelni jest dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG. (tel.: 58 347 22 20 lub e-mail: zkur@pg.gda.pl).

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży.