Nagroda im. Profesora Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową

Mgr inż. Paweł Fularczyk, absolwent Wydziału ETI PG, otrzymał Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii. Laureat otrzymał  nagrodę za pracę pod tytułem "Systemy zbierania i archiwizacji danych pomiarowych z przyczepy do badania oporów toczenia opon", którą realizował pod opieką  dr. inż. Piotra Kaczmarka (KSAT WETI). Gratulujemy!  więcej ...